FANDOM


Yijgh

Onoki Wykorzystuje Flight Technique.

Technika ta daje użytkownikowi możliwość latania. Ōnoki jest jedynym obserwuje się być zdolne do wykorzystania tej techniki, jednak jest on w stanie przenieść tej techniki na inne osoby poprzez kontakt fizyczny z nimi na nieokreślony czas.